رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۳ : صحبت عشق چنانست که غوغا فکند

صحبت عشق چنانست که غوغا فکند
آتشی بر دم و دیباچه ی دنیا فکند
گرچه بر عقل دغلباز نگیرد دم دوست
شعله ها باز ولی جمله به دلها فکند
پیمایش کتاب