رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۵ : سخن لغو شما مایه ی آزار شماست

سخن لغو شما مایه ی آزار شماست
مُلک گم کرده خرد غرقه ی اشعار شماست
باده آورده ام از صحبت حقّ، گمشدگان!
باده نوشید که این باده نگه دار شماست
پیمایش کتاب