رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۶ : ای خوش که رها ز مذهب انسانیم

ای خوش که رها ز مذهب انسانیم
مطرود جهانیم و جهاندارانیم
ای خوش که کسی ز راز ما آگه نیست
نابوده و ناخوانده و نافرمانیم
پیمایش کتاب