رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۶۷ : ای گمشده برخیز که پیدا بشوی

ای گمشده برخیز که پیدا بشوی
سر بر کنی از جمعیت و وا بشوی
امروز قدم به ره چو تنها بزنی
فردا تو حریف راه بالا بشوی
پیمایش کتاب