رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷ : تو و این زمین مغبون که خراجگاه جان است

تو و این زمین مغبون که خراجگاه جان است
من و عشق یار دیرین که شهنشه زمان است
تو بچرخ تا بچرخد فلکت به آه و افسون
فلک دگر چه دانی که ورای آسمان است
پیمایش کتاب