رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷۵ : از خرقه‌ی دوست آسمان می‌بارد

از خرقه‌ی دوست آسمان می‌بارد
از هر طرفش دو صد جهان می‌بارد
اغراق چه باشد عاشقان می‌دانند
که از دم دوست کهکشان می‌بارد
پیمایش کتاب