رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷۷ : ای روح ز هر چه هست باید برخاست

ای روح ز هر چه هست باید برخاست
با جام می اش به دست باید برخاست
سر تا قدمت برهنه همچون خورشید
زین خلقت بت پرست باید برخاست
پیمایش کتاب