رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۷۹ : خال و خط خوش نمود عالم و گفتم که هیچ

خال و خط خوش نمود عالم و گفتم که هیچ
کرد بزک صورت پر غم و گفتم که هیچ
روسپی عقل و دین سوی من آمد وزین
کرد ستون قامت پر خم و گفتم که هیچ
پیمایش کتاب