رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۰ : به که چه مستم کنون در سفر آه و خون

به که چه مستم کنون در سفر آه و خون
به که چه خوش بر زدم مسند پاک جنون
خواست که راهم زند عقل و به دارش زدم
گفت انا الحقّ و دار گفت هم السابقون
پیمایش کتاب