رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۲ : ای عقل اصم تو کور خواندی یا من؟

ای عقل اصم تو کور خواندی یا من؟
از چشمه‌ی خود به دور ماندی یا من؟
با این همه خونریزی و مردم‌خواری
تو در حَرَج شعور ماندی یا من؟
پیمایش کتاب