رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۴ : من حرف دروغ و حرف پر غم نزنم

من حرف دروغ و حرف پر غم نزنم
در روح چنین سینه ی عالم نزنم
با من تو مگو که درد عالم نبری
بس درد نهان دارم و بس دم نزنم
پیمایش کتاب