رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۵ : وه که از جانم بشد پیراهنم

وه که از جانم بشد پیراهنم
این تویی در جان من یا این منم؟
این منم هر گوشه ای یا این تویی؟
یا منم در هر میانی بی تنم؟
پیمایش کتاب