رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۶ : من آمده ام که خواب آتش بزنم

من آمده ام که خواب آتش بزنم
بر قامت این سراب آتش بزنم
من آمده ام که روح پرورده کنم
بر نعمت و بر عذاب آتش بزنم
پیمایش کتاب