رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۸۹ : باز شده ست بر زمان پنجره ی نهان من

باز شده ست بر زمان پنجره ی نهان من
سفره ی آب و نان من، معبر کهکشان من
این همه راه آمدی تا به من و جهان من
بر تو سلام جان من، بر تو سلام جان من
پیمایش کتاب