رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۰ : بر آنم آسمان را وا کنم بیرون روم امشب

بر آنم آسمان را وا کنم بیرون روم امشب
ورای گنبد تکرارها مجنون روم امشب
بر آنم خواب را آتش زنم در چشم بیداری
ورای خلقت دیوانۀ مغبون روم امشب
پیمایش کتاب