رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۱ : حادثه ها بی امان، خون شده چشم زمان

حادثه ها بی امان، خون شده چشم زمان
دادگه روزگار باز فلک کرده جان
آه از این کار و بار! آه ِمن و چنگ یار!
عشق چو جانم گرفت شد همه سو خونفشان
پیمایش کتاب