رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۲ : ای جام بخیز طالع ما جور است

ای جام بخیز طالع ما جور است
نی جان منست و دست دل تنبور است
ای مطرب از این پرده ی خونین بگذر
امروز سرم به پرده ی انگور است
پیمایش کتاب