رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۳ : ذرّه ای خاک اگر بر دل تو بنشیند

ذرّه ای خاک اگر بر دل تو بنشیند
نتوانی که ز قلّاده ی تن باز شوی
بپراکن همه این خاک و ز تن بیرون شو
عزم کن ای دل من تا ز نو آغاز شوی
پیمایش کتاب