رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۶ : چون کشیشان عهد وسطایی اسقفان علم امروزند

چون کشیشان عهد وسطایی اسقفان علم امروزند
هر کسی ز راستی دم زد در لوای علم می سوزند
مذهبی که شام شیطانست موشهای علم می زاید
بر سر ایشان رفیقان بین شب کلاه شرع می دوزند
پیمایش کتاب