رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۸ : بر باد می باید روی تا باد دریابد تو را

بر باد می باید روی تا باد دریابد تو را
از یاد می باید روی تا عشق برباید تو را
بی چیزتر از نیستی، درویش تر از آفتاب
پیچیده شو در زلف یار تا یار یار آید تو را
پیمایش کتاب