رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۵۹۹ : من درون آتشم، پیدا نی ام

من درون آتشم، پیدا نی ام
از حسودان در تنوری می زی ام
من درون پرده ها در کار اوم
عاشق او پس بداند می کی ام
پیمایش کتاب