رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶ : جهان خاموش و چشمان تو بیدار

جهان خاموش و چشمان تو بیدار
فلک در تاب و خاموشان به پیکار
خروشی گر نمی بینی به پندار
مپندار عاشقان را ساده،‌ هشدار!
پیمایش کتاب