رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۱ : هر دمی جنگ است در کار جهان

هر دمی جنگ است در کار جهان
جنگ‌های جان‌فزا در رنگ جان
رنگ‌ها و جنگ‌ها در راه عشق
باید این گونه بخیزد از زمان
پیمایش کتاب