رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۲ : ابله است آن کس که با دنیا خوشست

ابله است آن کس که با دنیا خوشست
ابله است این آدم مدرک پرست
با سگان و گربگان یار است و لیک
خواند او همسایه اش را قوم پست
پیمایش کتاب