رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۳ : چه می‌گوید مرا علّامه‌ی خاک؟

چه می‌گوید مرا علّامه‌ی خاک؟
بخیزم بدّرم این جامه‌ی خاک
کشانش می‌برم تا حلقه‌ی دار
کنم مقتول این خودکامه‌ی خاک
پیمایش کتاب