رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۷ : من داغ صبرت ای دوست تا انتها کشیدم

من داغ صبرت ای دوست تا انتها کشیدم
بار دل خرابم تا ناکجا کشیدم
هر خاک عشق فرمود بی غم به سر نمودم
هر جام نیز غم داد سر بی هوا کشیدم
پیمایش کتاب