رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۸ : ریز می بینمت ای عالم واهی، چه کنم؟

ریز می بینمت ای عالم واهی، چه کنم؟
من همینم چه بخواهی چه نخواهی، چه کنم؟
می کشم هر که بخواهم ز دل چرخ برون
تو بمانی و بمیری به سیاهی، چه کنم؟
پیمایش کتاب