رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۰۹ : دغدغه ی معاش را وانه و کوچه خواب شو

دغدغه ی معاش را وانه و کوچه خواب شو
در ره آسمانیان پا چو دهد خراب شو
منبر و تخت و تاج را در ره جان حراج کن
سوی من آی آدمی، شعله کش و مذاب شو
پیمایش کتاب