رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱ : الا یا مجمع العشّاق نشسته بر در میثاق

الا یا مجمع العشّاق نشسته بر در میثاق
برآرید آن دل بی تاب ز داغ سینه ی آفاق
برقصید این چنین مجنون به جان سرخ قوّافی
برانید آتش عریان به سوی وادی الحاق
پیمایش کتاب