رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۱ : حلقه‌ها را وا کنید ای دوستان

حلقه‌ها را وا کنید ای دوستان
جان خود پیدا کنید ای دوستان
بهر بگذشتن ز دریاهای سرخ
جان خود موسا کنید ای دوستان
پیمایش کتاب