رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۴ : آقا تو آقازاده تو، هم ساغر و هم باده تو

آقا تو آقازاده تو، هم ساغر و هم باده تو
هم راه تو هم ماه تو، آن دلبر دلداده تو
هم آب تو هم روشنی، این خامشی این بی منی
من سازم و تو می زنی وین شیوه ی آزاده تو
پیمایش کتاب