رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۶ : یک سخن سخت یار به ز دو کشور شکر

یک سخن سخت یار به ز دو کشور شکر
حرف حقّ ار استخوان می شکند آن بخر
چو بزنم تیغ نور هیچ مگو ای صبور
گوش کن و گوش کن تا که بیابی حضور
پیمایش کتاب