رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۷ : جنگ‌های پر شکر در گاه ماست

جنگ‌های پر شکر در گاه ماست
تا تو بشناسی تو را این راه ماست
تا تو بشناسی که دنیا راست نیست
رنج‌ها و گنج‌ها همراه ماست
پیمایش کتاب