رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۸ : شاعران بیهوده‌اندیشان هر چه عالم‌اند

شاعران بیهوده‌اندیشان هر چه عالم‌اند
شعر را باید بسوزاندن، سخن افراشتن
حرف حق هرگز مپنداری که شعر و شاعریست
شرم باد بر هر چه شعر و این چنین پنداشتن
پیمایش کتاب