رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۱۹ : مست خواب هوشی و مدهوش عقل

مست خواب هوشی و مدهوش عقل
زیر خاک خویشی و سرپوش عقل
هر چه بیدارت کنم بیهودگی ست
کو کجا چشم بصیرت، گوش عقل؟
پیمایش کتاب