رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲ : من و اکسیر جام و جان مجنون

من و اکسیر جام و جان مجنون
تو و بیداری و چشمان افسون
من و مستی و این پیمانه ی دل
تو و تکلیف این دنیای گردون
پیمایش کتاب