رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۱ : سحر پیچیده شد در گوش جانم

سحر پیچیده شد در گوش جانم
طنین موسِقی آسمان ها
اذان خواندند و من در خواب ماندم
بر ایوان سلاطین جهان ها
پیمایش کتاب