رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۲ : سفر یعنی ز خود بیرون نشستن

سفر یعنی ز خود بیرون نشستن
رها از پیله ی افسون نشستن
سفر یعنی میان کهکشانها
به نزد یار جان مسکون نشستن
پیمایش کتاب