رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۳ : خلوت ما،‌ دوستان! بس روشنی ست

خلوت ما،‌ دوستان! بس روشنی ست
کو کجا اینجا نشانی از منی ست؟
هر که را اینجاست حقّ آورده است
نسبت ما ای رفیقان ناتنی ست
پیمایش کتاب