رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۴ : پی حقیقت به تنت مال،‌ دوست!

پی حقیقت به تنت مال،‌ دوست!
چون تو به گلخانه ی آتش شدی
سوختی و دم نزدی آن زمان
همدم مردان خداوش شدی
پیمایش کتاب