رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۵ : ای ملّت بی موسِقی از گوشه های غم در آ

ای ملّت بی موسِقی از گوشه های غم در آ
بشکن بتان کهنه را، از هیبت ماتم در آ
آوای حق ای جان من آوای نام و ننگ نیست
بشنو نوای روح را، از غربت آدم در آ
پیمایش کتاب