رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۶ : در کعبه ی گل ای جان چو ببست حضرت حقّ

در کعبه ی گل ای جان چو ببست حضرت حقّ
چه گلایه؟ این سعادت نه نصیب هر گدایی ست
تو درون خود سفر کن که طواف از درون است
سر و دست و روی و جانت چه به کعبه ی ریایی ست؟
پیمایش کتاب