رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۷ : بذر سخن را بپراکن عزیز

بذر سخن را بپراکن عزیز
دُرّ نگه داشتنی نیست این
فارسی از راستی آمد پدید
گوهر یکرنگی و نیکیست این
پیمایش کتاب