رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۸ : برآوردم جهانی در کف دست

برآوردم جهانی در کف دست
ز تاب ریسمانی در کف دست
مرا این گونه فرمود آن شه مست
شبی در کهکشانی در کف دست
پیمایش کتاب