رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۲۹ : صحنه بگردانی و پنهان شوی؟

صحنه بگردانی و پنهان شوی؟
ای دل دیوانه پشیمان شوی
جان من از جان وی آمد پدید
صبر کن ای جان که تو جانان شوی
پیمایش کتاب