رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۰ : تو بیا به معبد من

تو بیا به معبد من
که سخن سرای عشقم
به جهان سر به سر غم
دم غمگشای عشقم
پیمایش کتاب