رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۱ : ای تو برون گشته ز غوغای خویش

ای تو برون گشته ز غوغای خویش
کیستی آخر تو به سودای خویش؟
واصل دلگشته ی دامان دوست
ساکن دردانه ی دریای خویش
پیمایش کتاب