رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۳ : ای ضیای عاشقی مال که ای؟

ای ضیای عاشقی مال که ای؟
بر فراز خاک دنبال که ای؟
ماورای این سران و آن سران
از که دل بردی و در حال که ای؟
پیمایش کتاب