رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۴ : حلقه‌ی دیوان مروی جان من

حلقه‌ی دیوان مروی جان من
دام کرامات و شفا نیست عشق
جمعیت خسته ندارد خدا
مجمع مستان هوا نیست عشق
پیمایش کتاب