رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۶۳۵ : سخن ها از زبان عشق گویم

سخن ها از زبان عشق گویم
ببندم لب، بیان عشق گویم
بگیرم گوشه های آسمانی
هر آیینه اذان عشق گویم
پیمایش کتاب